آخرین یادداشت ها

Word – ورد

تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در Word

Word1

شاید شما هم در  Microsoft Word  موقع تایپ اعداد دچار مشکل شده اید
وقتی متن فارسی را تایپ می کنید اعداد به صورت انگلیسی نوشته می شود.
برای اینکه با این مشکل مواجه نشید ، با هم تنظیمات زبان اعداد را در Word مرور می کنیم.

ادامه مطلب »