آخرین یادداشت ها

اجرای اتوماتیک برنامه ها و فایلها در شروع ویندوز

Startup3
قبلا در مورد
جلوگیری از اجرای اتوماتیک برنامه ها در شروع ویندوز
مطلبی رو داشتیم، حال می خواهیم بدانیم اگر نیاز داشته باشیم یک فایل یا نرم افزاری به صورت اتوماتیک بعد از شروع ویندوز اجرا شود باید چه کاری انجام دهیم

فایل (می تواند هر نوع فایلی باشد-فیلم عکس-صوت-متن و …) یا فایل اجرایی نرم افزار مورد نظر را کپی می کنیم
Start ویندوز را زده و سپس به قسمت All Programs می رویم
روی Startup راست کلیک کرده و open را می زنیم
در پنجره باز شده فایل کپی شده را و Paste و یا Paste shortcut می کنیم.
پنجره را می بندیم
پس از این در زمان روشن شدن ویندوز فایل کپی شده به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

کد امنیتی *